Tag Archives: Nghiện

Bộ sưu tập

TỆ NGHIỆN NGẬP

Đoàn Nam Sinh Trải qua 40 năm mình mới nghiệm ra vài điều nhỏ, trong ấy có chuyện nghiện. Thì thôi cũng phải ghi lại chút gì đó cho mọi người cùng bàn. Tệ nghiện rượu. Thì sách tây cũng … Tiếp tục đọc