Tag Archives: nói bậy

Bộ sưu tập

CHỬI THỀ NÓI TỤC = MẤT DẠY

Đoàn Nam Sinh   Lắng trong lời lẽ thường đàm của người ở chợ búa, bến xe bến tàu ngày xưa, nhất là chỗ ăn uống rượu chè, chỗ cờ bạc ăn thua, chỗ giang hồ tứ chiếng hội lại, … Tiếp tục đọc