Tag Archives: Yêu

Bộ sưu tập

Cây cầu dang dở (re-post)

This gallery contains 1 photos.

Chiếc cầu chúng tôi được giao nhiệm vụ xây dựng bắc qua một dòng sông nhỏ và nằm cạnh cây cầu vẫn đang dùng, thực ra đã được một đơn vị khác bắt đầu thi công từ lâu lắm. Làm … Tiếp tục đọc