Tag Archives: Maxwell

Bộ sưu tập

Phương trình Maxwell (P. cuối)

Anatoly Dneprov Chương 8 Người ta biết rằng những kẻ yếu đuối dễ để mình bị tác động và bị thôi miên. Ở nhà Cơ-ráp-stút, tất cả hệ thống “giáo dục” các người làm tính theo một tinh thần dễ … Tiếp tục đọc

Bộ sưu tập

Phương trình Maxwell (P.2)

Anatoly Dneprov Chương 5 Tôi tỉnh dậy trên một chiếc giường, và tôi nắm rất lâu không dám mở mắt. Tôi nghe thấy tiếng người nói từ đủ mọi phía quanh tôi. Một cuộc tranh luận sôi nổi đang diễn … Tiếp tục đọc

Bộ sưu tập

Phương trình Maxwell (P.1)

Anatoly Dneprov            Chương 1 Đó là một buổi chiều thứ bảy, mệt mỏi vì làm toán mãi, tôi giở một tờ báo địa phương ra xem. Bỗng tôi chợt thấy ở trang cuối một bảng … Tiếp tục đọc