Tag Archives: 1000

Bộ sưu tập

Tản mạn ngày Đại lễ (re-post)

Sắp đến Đại lễ 1k. Tự nhiên ký ức về cái tết quân đội 22/12 đầu tiên của đời lính năm ấy lại trở về … Đó là năm 86, một trong những năm đói nhất của thời đói kém. … Tiếp tục đọc