Tag Archives: yêu nước

Bộ sưu tập

Iêu nước luận

Cái giàn khoan thăm dò dầu khí HD gì gì của ông anh, khi được thả vào Biển Đông, đã ngẫu nhiên khoan trúng một cái mỏ nằm ngoài dự liệu của ổng. Một cái mỏ rất lạ kỳ, nằm … Tiếp tục đọc

Bộ sưu tập

Thương nòi và yêu nước.

This gallery contains 1 photos.

                                                  Đôi lời thưa lại với nhà văn Hoàng lại Giang,   nhân đọc bài “Không có … Tiếp tục đọc

Bộ sưu tập

Nghĩ về chuyện biểu tình …

This gallery contains 1 photos.

Sáng ngày 5/6/2011, cuộc biểu tình – chính xác là biểu tình – phản đối những hành động ngang ngược của nhà cấm quyền Trung quốc trên biển Đông, do người dân quê ta ở HN và SG tự tổ … Tiếp tục đọc