Tag Archives: xã hội

Bộ sưu tập

Chủ nghĩa xã hội, mục đich hay phương tiện? (repost)

Một thời cách đây không xa, trên những bờ tường dài bao quanh các nhà máy, công sở hay trường học là một cảnh quen thuộc, gần như trở thành công thức, đó là những dòng chữ lớn “Tất cả … Tiếp tục đọc