Tag Archives: thiên đường

Bộ sưu tập

Thiên đường gọi tên (phóng sự – repost)

This gallery contains 9 photos.

Ở cạnh thiên đình có một nước nọ. Tuy thiên tử không sang chơi bao giờ nhưng thiên triều vẫn thỉnh thoảng có lòng quan tâm, cho thiên sứ giả đến thăm và phủ dụ. Nhưng dù vậy cuộc sống … Tiếp tục đọc