Tag Archives: diễn biến

Bộ sưu tập

CHỈNH ĐỐN HAY CHUYỂN HÓA ?

ĐOÀN NAM SINH Đảng Cộng sản Việt Nam từ khai sinh vốn là một đảng của những người yêu nước, có tinh thần dân tộc cao và hầu hết là người có học. Với lý thuyết vô sản là giai … Tiếp tục đọc

Đâu là giới hạn của Tự diễn biến?

Tự diễn biến và Diễn biến hòa bình là những khái niệm mới được sử dụng trong thời gian gần đây. Khác với cái vỏ ngoài có vẻ quen thuộc, hiền lành, vô hại của ngôn từ, đây lại là hai cụm từ rất nhạy cảm, có ý nghĩa rất quan trọng vượt ra khỏi những khái niệm thông thường.

Trước hết nói về từ diễn biến.

Trong rất nhiều quy luật của triết học Mác, một bộ phận cấu thành của CN Mác và CN Mác-Lê, là kim chỉ nam, là nên tảng của lý luận của CM VN, có một quy luẩt rất quan trọng là quy luật phủ định. Quy luật này nói (đại khái) rằng mọi sự vật, sự việc đều biến đổi không ngừng, rằng cái mới luôn được sinh ra để phủ định cái cũ và đến lượt mình lại tiếp tục bị cái mới hơn nữa sinh ra phủ định tiếp, và thế giới luôn luôn vận động, phát triển, tiến hóa theo cách đó. Tiếp tục đọc